top of page

Cách xây dựng một đội ngũ gọi vốn thành công

Gọi vốn là một môn thể thao đồng đội. Việc bạn thắng, thu được nhiều tiền vì mục đích của mình hay thua phụ thuộc rất nhiều vào việc ai là người trong đội của bạn và cách bạn chơi cùng nhau.


Tạo một đội ngũ gọi vốn thành công


Bạn có một đội nhóm gọi vốn không? Hãy xem xét thật kỹ lưỡng đồng đội của bạn và kỹ năng của họ.


Giám đốc điều hành


Bạn có giám đốc điều mà cam kết vào việc gọi vốn không? họ có phải là một phần của quy trình và hiểu được vai trò quan trọng của họ? Giám đốc điều hành nên là bộ mặt và tầm nhìn xa của tổ chức. Họ nên gặp gỡ các nhà đầu tư một cách thường xuyên và phát triển mối quan hệ với họ.


Đội ngũ nhân viên của bạn


Bạn có những nhân viên tham gia vào nhóm gọi vốn không? Cho dù bạn là nhân viên của một hay một nhóm các chuyên gia phát triển thì điều quan trọng là tất cả mọi người đều phải làm tốt công việc của mình và hơn thế nữa. Các tổ chức phi lợi nhuận không hoạt động với thái độ “đó không phải là công việc của tôi". Mọi người đều tham gia trước một sự kiện lớn, một yêu cầu lớn, một thời hạn gọi vốn đang chờ xử lý.


Thành viên hội đồng quản trị của bạn


Bạn có thành viên hội đồng quản trị tận tâm và đam mê? Bạn đã cung cấp khóa đào tạo gọi vốn và các kỳ vọng cụ thể chưa? Họ có tham gia vào quá trình này không? Bạn có tham gia 100% không? Để nhận được những điều tốt nhất tuyệt đối từ các thành viên hội đồng quản trị của bạn, hay làm theo 8 bước đơn giản say để tuyển dụng và giữ chân các thành viên hội đồng quản trị tuyệt vời.


Có ai chịu trách nhiệm không?


Công cụ mạnh mẽ nhất mà tôi đã tìm thấy để duy trì một nhóm phát triển đi đúng hướng và thành công là trách nhiệm giải trình.


Bất cứ khi nào tôi làm việc với khách hàng hoặc nói chuyện với các đội nhóm, tôi khuyến khích họ có một cuộc họp phát triển hàng tuần. Đây không phải là cuộc họp phát triển điển hình của bạn, nơi mọi thứ và mọi thứ đều nằm trong chương trình nghị sự. Đây là cuộc họp nhanh (15 phút hoặc ít hơn) với hai mục tiêu giống nhau trong chương trình mỗi tuần.


Mục 1 của buổi họp: Chúng ta đã hỏi (những) câu hỏi, làm gì vào tuần trước và chúng diễn ra như thế nào?


Mục 2: Những vấn đề, điều gì sắp xảy ra và ai là người chịu trách nhiệm? và điều gì cần xảy ra để đảm bảo thành công?


Nếu công ty của bạn không có bất kỳ nhân viên hay không có thành viên hội đồng quản trị nào muốn tham gia vào cuộc họp nhóm hàng tuần, thì giám đốc điều hành nên gặp một trợ lý hành chính. Trợ lý hành chính sẽ rất quan trọng đối với quá trình gọi vốn, cho dù đó là lên lịch các cuộc hẹn, gửi thư cảm ơn, v.v.


31 views0 comments

Comments


bottom of page