top of page

Bạn có nên gọi vốn bên ngoài cho startup của mình: những lợi thế và bất lợi khi huy động vốn bên ngo

Huy động vốn bên ngoài là bất kỳ hình thức gọi vốn kinh doanh nào bạn có được từ các nguồn bên ngoài công ty. Các khoản vay ngân hàng, đầu tư từ các cá nhân hoặc công ty đầu tư tư nhân, huy động vốn và bán cổ phần của công ty đều là những ví dụ về huy động vốn bên ngoài, bạn cần phải hiểu những lợi thế và bất lợi liên quan đến nó.


Ưu điểm: Bảo tồn tài nguyên của bạn


Một trong những lợi thế có việc huy động vốn bên ngoài là nó cho phép bạn sử dụng các nguồn tài chính nội bộ cho các mục đích khác. Nếu bạn có thể tìm thấy một khoản đầu tư có lãi suất cao hơn khoản vay ngân hàng mà công ty bạn vừa đảm bảo, thì điều hợp lý là bạn nên bảo toàn nguồn lực của mình và bỏ tiền vào khoản đầu tư đó, sử dụng nguồn tài chính bên ngoài cho hoạt động kinh doanh. Bạn cũng có thể dành nguồn tài chính nội bộ của mình để thanh toán bằng tiền mặt cho các nhà cung cấp, điều này có thể giúp cải thiện xếp hạng tín dụng của công ty bạn.


Ưu điểm: Tăng trưởng


Một phần lý do khiến các tổ chức sử dụng nguồn vốn bên ngoài là nó cho phép họ tài trợ cho các dự án tăng trưởng mà công ty không thể tự chi trả. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn đang phát triển đến mức bạn cần thêm không sản xuất để bắt kịp với nhu cầu, thì nguồn tài chính bên ngoài có thể giúp bạn có được nguồn vốn cần thiết để xây dựng cơ sở bổ sung của mình. Nguồn vốn bên ngoài cũng có thể được sử dụng để mua sắm thiết bị với vốn đầu tư lớn nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng mà công ty không thể tự mua được.


Ưu điểm: Tư vấn và chuyên môn


Các tổ chức sẵn sàng cấp vốn cho doanh nghiệp của bạn thường cũng có thể là nguồn tư vấn hữu ích của các chuyên gia. Chẳng hạn, nhân viên ngân hàng của bạn rót vốn cho nhiều doanh nghiệp nhỏ khác và có thể đưa ra hướng dẫn về cách tránh những cạm bẫy đã tạo ra vấn đề cho một số người. Một nhà đầu tư vào công ty khởi nghiệp công nghệ của bạn có thể có kiến thức chuyên môn về công nghệ của riêng mình để tư vấn cho bạn và thậm chí nếu không có thì có thể hướng bạn đến những nguồn lời khuyên hữu ích.


Bất lợi: Quyền sở hữu


Một số nguồn tài trợ bên ngoài, chẳng hạn như các nhà đầu tư và cổ đông, yêu cầu bạn từ bỏ một phần quyền sở hữu trong công ty của mình để đổi lấy nguồn vốn. Bạn có thể nhận được dòng tiền mặt lớn cần thiết để tung ra sản phẩm mới của mình, nhưng một phần của thỏa thuận tài chính là nhà đầu tư được phép bỏ phiếu về các quyết định của công ty. Điều này có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn ban đầu của bạn đối với công ty của bạn khi bạn thành lập nó.Bất lợi: Lãi suất


Các nguồn vốn bên ngoài yêu cầu hoàn vốn đầu tư của họ. Các ngân hàng sẽ thêm lãi suất vào khoản vay kinh doanh, và các nhà đầu tư sẽ yêu cầu tỷ lệ hoàn vốn trong thỏa thuận đầu tư. Lãi suất làm tăng thêm chi phí đầu tư tổng thể và có thể làm cho nguồn tài trợ bên ngoài của bạn trở thành gánh nặng tài chính hơn so với dự kiến ban đầu.


Bất lợi: Có rất nhiều công việc


Đảm bảo nguồn vốn bên ngoài có thể là một công việc gần như toàn thời gian theo đúng nghĩa của nó. Bạn đang phải đối mặt với nhiệm vụ xác định các nguồn tài trợ tiềm năng, chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh khéo léo, thực hành một bài thuyết trình và gọi hàng chục người để sắp xếp - hoặc cố gắng sắp xếp - một cuộc gặp mặt trực tiếp. Tất cả những công việc này đều tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực. Không ai trong số họ đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được số tiền mà bạn đang tìm kiếm.


29 views0 comments

Comments


bottom of page