​Lead to success

Mẫu tạo bài thuyết trình thang máy cho startup

Có lẽ gọi vốn là công việc mà bất kỳ nhà khởi nghiệp nào cũng phải trải qua. Vì thế mà việc đi thuyết trình (pitch) tới các nhà đầu tư là...

Data bias trong phân tích dữ liệu

Data analysis (phân tích dữ liệu) - một kỹ thuật khá là rộng và cũng rất quan trọng với BA trong thời kỳ 4.0 này. Trong phân tích dữ liệu...