top of page

Fund Raising

Quy trình gọi vốn của Startup

Chúng ta có thể thấy được rất nhiều startup đã thành công trong việc gọi vốn theo đúng kế hoạch và mục tiêu của họ cũng như rất nhiều startup đã thất bại. Những startup gọi vốn thành công họ có bí quyết gì và họ đã làm những gì để thành công? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu quy trình gọi vốn như thế nào để thành công và hy vọng bạn sẽ sử dụng những hiểu biết này để tự mình xây dựng hoặc tinh chỉnh kế hoạch gọi vốn của bạn.

Fundraising

Product

Product

Business

Business

Finance

Finance
bottom of page